DMI varsler forhøjet vandstand i Aabenraa

dato

DMI advarer om en forhøjet vandstand i Aabenraa fra torsdag, som følge af kraftig vind, der presser vand ind på kysterne fra Østersøen.

Vandstanden kan lørdag nå op til 1,86 m. over normalen. Aabenraa Kommune opfordrer kystnære boligejere til at tage forholdsregler for at beskytte deres ejendomme.

Sand og sandsække kan afhentes på Stegholt 26 ved brandstationen fra tirsdag 17.10. Husk egen skovl.

Infrastrukturen i Aabenraa vil blive påvirket. Havnen lukkes for trafik, Møllemærsk lukkes fra lyskrydset mod havnen, når pumpningen starter.

Broen til Kalvø vil delvist være under vand, hvilket forhindrer passage til og fra Kalvø.

Høje bølgeskvulp kan medføre vand på Flensborgvej.


https://aabenraa.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder/2023/dmi-varsler-forhoejet-vandstand-i-aabenraa
Kilde: Aabenraa Kommune