IT-befalingsmand med interesse for droner

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse for droner, IT, undervisning og erfaring fra det statslige redningsberedskab?

Så kan det være dig, vi søger til en stilling som oversergent i vores afdeling Medieservice ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.


Om os

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central spiller i uddannelsen af mellemledere og ledere til det samlede danske beredskab. Vi udbyder dagsmøder og internatkurser og sætter en ære i, at vores gæster og kursister får en udsøgt service.

Medieservice varetager en række klargørings- og driftsmæssige opgaver til skolen og skolens kurser, ligesom de er ansvarlige for driften af skolens AV- og IT-systemer.


Om stillingen

Dine hovedarbejdsopgaver vil blive:

• Droneoperatør på skolens kurser og på sigt kursusleder på skolens udbudte dronekurser
• Redigering af droneoptagelser til undervisningsbrug
• Medvirke ved optagelse og evt. redigering af film
• Vedligeholdelse af skolens IT- og AV- systemer og måleudstyr
• Operatør på skolens XVR faciliteter og på sigt udvikler af nye tiltag på XVR området
• Klargøring og støtte til skolens kursusvirksomhed
• Medvirke i sminkning og figuranttjeneste ved afvikling af skolens øvelser
• Medvirke i driften af skolens udstillingsvirksomhed
• Deltagelse i projektgrupper
• Deltagelse efter fastsatte bestemmelser i redningsberedskabets operative arbejde

Henrik Kruse, SSG: ”Medieservice er et fedt sted at arbejde, hvor man har meget kontrol over sine arbejdsopgaver og prioriteringen af dem. Der kræves stor fleksibilitet af en, som gives igen den anden vej. Der bliver prioriteret udvikling af ens kompetencer. Kollegerne er søde, gode til at løfte i flok og bare give en hjælpende hånd, når der er behov. - Det er et fedt sted at være.”

Vi tilbyder
For den rette person vil der være gode udviklingsmuligheder. Du får lov til at udfolde din kreativitet med alsidige arbejdsopgaver i et tværfagligt miljø, hvor der er plads til nytænkning. Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse bliver du en del af en dynamisk organisation, hvor der er gode udviklingsmuligheder alt efter dine ønsker og kompetencer.

Du får 60 engagerede kolleger, der løser skolens opgaver i et positivt og åbent miljø med en uhøjtidelig omgangsform og ofte i et højt tempo. Du får et bredt kontaktnetværk til de andre afdelinger i Beredskabsstyrelsen.


Om dig

Du har en spirende interesse i udviklingen og anvendelsen af droner i redningsberedskabets operative virksomhed, ligesom du har en række IT- og AV-mæssige kompetencer, der rækker ud over det almindelige brugerniveau. Vi forestiller os, at du er en god formidler og har en vis erfaring i undervisning.

På det beredskabsfaglige område har du gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse og gerne oversergentuddannelse. Du skal desuden have praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab.

Du kan arbejde selvstændigt i en omskiftelig hverdag, ligesom du er omstillingsparat og fleksibel i dagligdagen, og du kan med kort varsel tilpasse dig arbejdsdagens indhold. Du er udadvendt, har gode samarbejdsevner og er udviklings- og resultatorienteret. Da vi ofte samarbejder internationalt, vil det være en yderligere fordel – men ikke et krav – om du taler og skriver engelsk.

Vi forlanger ikke, at du kan det hele fra starten. På Mediecenteret vil der ske en oplæring og udvikling af dig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Der ydes et særskilt skoletillæg samt redningsberedskabstillæg til stillingen.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Tinglev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, kan du henvende dig til leder af Medieservice Jørgen Kragh eller Logistikchef Anne Hoff Knudsen på telefon 7285 2040 eller 6181 4365.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er fredag d. 13. december kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 51.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen center for uddannelse i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, Nørremarken , 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946687

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet