Leder af autoværkstedet og depoterne ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Lederen af autoværkstedet og depoterne ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse trives i en travl hverdag, hvor reparationer og service på køretøjer, aggregater, påhængsvogne, materiel og mundering er din opgave at få til at fungere.

Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse har uddannelse af det samlede redningsberedskab på taktisk niveau som kerneopgave. Værkstedet og depoterne skal understøtte denne opgave og du skal kunne fungere på en arbejdsplads, hvor nogle dage ikke bliver som forudset eller planlagt.

Du er befalingsmand med et højt fagligt niveau, der med dine gode ledelses- og samarbejdsevner, både er den formelle og uformelle leder af dine medarbejdere, men også kan være en god sparring for hele ledelsesteamet på logistikområdet.

Du synes ledelse er vigtigt, men synes at beredskab er endnu vigtigere og er helt vidende om værkstedet og depoternes helt afgørende rolle i Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelses evne til levere de uddannelser, som det samlede redningsberedskab skal have for at kunne yde deres bedste.

Ser du dig som den rette person til at stå i spidsen for Beredskabsstyrelsen Center for uddannelses hold af fagligt personel på værksted og depoterne, har Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse en ledig stilling til besættelse 1. august 2024 eller snarest derefter.

Om os

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central spiller i uddannelsen af mellemledere og ledere til det samlede danske beredskab. Vi udbyder dagsmøder og internatkurser og sætter en ære i, at vores gæster og kursister får en udsøgt service.

Logistikområdet består af tre teams, hvoraf autoværkstedet og depoterne er et af de teams. Teamet omkring autoværksted og depoterne består af 5 dedikerede faglige medarbejdere, som løser de opgaver, der hører under værksted og depoterne. Derudover sidder afdelingens forsyner sammen med dette team, da samarbejdet med forsyneren spiller en afgørende rolle for løsning af logistikafdelingens samlede opgavesæt.

Vi omgås helt uformelt og er gode til, at smile og grine sammen uden, at arbejdet af den grund standser.

Du får 60 engagerede kolleger, der løser skolens opgaver i et positivt og åbent miljø med en uhøjtidelig omgangsform og ofte i et højt tempo. Du får et bredt kontaktnetværk til de andre afdelinger i Beredskabsstyrelsen.

Om stillingen

Som leder af autoværkstedet og depoterne, vil du have et stort ansvarsområde, hvor stillingen vil kræve, at du evner, at holde tungen lige i munden, at du kan have flere bolde i luften på samme tid, og at du har en god planlægnings- og prioriteringssans.

Du skal både kunne fungere som daglig leder af vores team, være ansvarlig for planlægning af medarbejdernes tilstedeværelse samt prioritere værkstedets og depoternes løsning af opgaver efter kerneopgaverne, uddannelse og beredskab.
Du vil have frihed til at sætte dit præg på hvorledes arbejdet organiseres og prioriteres sammen med medarbejderne.

Du har overblik over vognparken og teknikken og kan vejlede det specialiserede team i løsningen af opgaverne, samtidig med at du sikrer, de rette registreringer og det rette flow i DeMars.

For den rette person vil der være gode udviklingsmuligheder. Du får lov til at udfolde din kreativitet med alsidige arbejdsopgaver i et tværfagligt miljø, hvor der er plads til nytænkning. Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse bliver du en del af en dynamisk organisation, hvor der er gode udviklingsmuligheder alt efter dine ønsker og kompetencer.

Om dig

Du er seniorsergent eller alternativt oversergent, og gerne faglært lastvognsmekaniker, men du kan også have anden håndværksmæssig uddannelse. Du kommer gerne med en bred og solid erfaring inden for vedligeholdelsestjenesten.

Såfremt du er oversergent, vil der skulle indgås en uddannelsesaftale.

Du er en udadvendt og engageret person, som professionelt og med respekt for medarbejderne og opgaven, kommer i mål med autoværkstedets og depoternes opgaver. Du evner at forstå medarbejderens udfordringer og behov, samtidig med at du bevarer overblikket og arbejder strategisk og fremadrettet i din tænkning.

Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere og skabe forståelse for opgaven. Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt, og med frihed under ansvar.

Vi forventer af dig, at du er faglig stærk, er fortrolig med brug af SAP PM, samt er i besiddelse af de nødvendige administrative kompetencer, et lederjob i Beredskabsstyrelsen også kræver.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Tinglev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte Logistikchef Anne Hoff Knudsen på telefon 61 81 43 65.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 6. maj 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 20 og 21. Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, Nørremarken , 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029441

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet