Kursusleder/underviser til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Knivskarpe Innovative, projektorienterede og udviklingsorienterede kolleger, søger en tilsvarende profil til at være med til fastholdelse og udvikling, af de beredskabsfaglige kompetencer i Danmarks redningsberedskab.
Brænder du for udvikling og for at facilitere læring for beredskabets kommende ledere og undervisere? Så er du måske den kommende kollega vi søger, til at indgå i et stærkt team, hvor der arbejdes med uddannelse og udvikling af redningsberedskabet.Om os

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner hvert år ca. 1.300 kursister. Derudover står afdelingen i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig sparring, viden, erfaring og rådgivning over for kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.
Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central medspiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab, såvel som uddannelse af instruktører. Uddannelsesporteføljen falder inden for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.
Center for Uddannelse har dertil fokus på de personlige kompetenceudviklingsmuligheder.

Om stillingen

Du får et spændende job med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
• Kursusledelse og lærervirke i kursusporteføljen ved BRSCU
• Udvikling og videreudvikling af udvalgte beredskabsfaglige uddannelser i kursusporteføljen
• Udvikling og uddannelse af kommende holdledere
• Deltagelse i beredskabsfaglige arbejdsgrupper
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.
Stillingens indhold tilpasses i øvrigt dine kvalifikationer.


Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring.
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse. Derudover har du gennemført den Militære Akademiuddannelse eller tilsvarende niveau, eller er villig til at gennemføre uddannelsen.

Er du seniorsergent, og ansøger du i forhold til ansættelse som chefsergent, vil der ud over ovenstående blive lagt vægt på din erfaring opnået gennem et bredere tjenesteforløb i Beredskabsstyrelsen, det kommunale redningsberedskab eller lignende.

For ansøgere der ikke er sergentuddannet i Beredskabsstyrelsen, vil der ske en individuel kompetenceafklaring, med henblik på afklaring af muligheden for at kunne indtræde i stillingen.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, besidder du en høj grad af faglighed, samt evnen til at arbejde tværfagligt. Der tages afsæt i et eksperimenterende og innovative læringsrum, hvor motivation og interesse for at formidle viden og færdigheder og udvikle kurser er essentielt.

Vi søger derfor medarbejdere der …
• Evner samarbejdet og optræder professionelt
• Brænder for at skabe resultater, tænker selvstændigt og ud af boksen
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø
• Har interesse for at ”nørde” som specialist på udvalgt(e) område(r)
• Har operativ erfaring

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Bemærk at stillingen også er slået op på officersniveau. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der vil i et vist omfang være mulighed for at forhandle personlige tillæg med baggrund i individuelle kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Dit faste tjenestested er Tinglev, Sønderjylland

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef og uddannelseschef Morten Rytter Agerskov på mail BRS-MRA@BRS.DK eller ringe på telefon 72852040.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Dam Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. marts 2024. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen center for uddannelse i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, Nørremarken , 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997476

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet