Børne- og Familiechef, der kan tage Barnet(s lov) i hånden

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Barnets lov passer på mange måder perfekt ind i den måde, vi tænker vores arbejde med Børn og Unge i Aabenraa Kommune. Det at inddrage barnet og barnets netværk i løsninger så tæt på almenmiljøet som muligt har været en arbejdsform for os i en årrække. Ikke alene i regi af Børne- og Familieafdelingen, men på tværs af direktørområdet og i det tværgående samarbejde om den kommunale ungeindsats.

Under overskriften; Sund Indsats har vi fokus på tidlig forebyggelse, inddragelse og netværk, effektfulde indsatser og kvalitet i sagsbehandlingen.

Vi har gennemført en række organisatoriske tilpasninger for at kunne arbejde så tæt på børnene og deres familier som muligt. Der er generelt stor opbakning til de ændringer, der er sket, men de har også påvirket trivslen undervejs . Det skal vi – og du – have fokus på fremadrettet.

Der er godt styr på økonomien på et område, der ellers volder kommunerne problemer. Det er ikke kommet af sig selv, men er et resultat af et årelangt, vedvarende fokus og en faglig udvikling, hvor kvalitet og økonomistyring er gået hånd i hånd. Den balance skal en fremtidig Børne- og Familiechef kunne se sig selv i. Der er heldigvis et virkelig godt støttesystem omkring cheferne, til at skabe rammerne for god økonomistyring.

Samlet set får du en virkelig fin chefstilling hos os. En dygtig ledergruppe, dedikerede medarbejdere, og et samarbejde og et godt kollegaskab på tværs af Børn og Kultur– og af den kommunale organisation. Læg dertil, at du kommer til en ualmindeligt veldrevet kommune, hvor samarbejdet mellem administration og politik er rigtig godt. Du får derfor lov til at bruge det meste af din tid på en konstruktiv spillebane.

Du er en dygtig leder, der prioriterer ledelseshåndværket højt. Det betyder, at du sætter udvikling af ledere og medarbejdere på dagsordenen, og at du går aktivt ind i prioriterings- og organisationsøvelserne. Der forventes erfaring, nysgerrighed og interesse for dette særlige arbejdsområde, hvor mulighederne for at gøre en forskel i børn og unges liv i den grad er til stede. Du har solid erfaring med at arbejde med økonomistyring og datadrevet ledelse, og du har forståelse for, hvad der er god politisk servicering. Du har ideelt set kendskab til en kommunal organisation, og så er du et lettilgængeligt menneske, der er udadvendt, har humor og er let at være sammen med for mange forskellige typer mennesker.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen med et samlet lønniveau, der i udgangspunktet ligger på ca.790.000 kr. om året. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, telefon 4033 2414 og/eller hos direktør Chriss Mailandt-Poulsen på telefon 2899 3212.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 3. januar 2024 kl. 8.30.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4038f951)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Tinglev Midt, 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949905

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet