Socialrådgivere til Handicapteamet i Børn og Familie, Myndighed i Tinglev

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at udvikle dig sammen med os? Trives du i en afdeling, hvor alle aldre er repræsenteret? Hvor fagligheden er høj? Og hvor vi fælles brænder for at gøre en positiv forskel for børn med funktionsnedsættelse og deres familier? Så er det dig, vi har brug for.

Vi søger snarest muligt to nye kolleger til vores Handicapteam i Børn og Familie, Myndighedsafdelingen.

I Børn og Familie er det vores vision, at vi skal være en ledestjerne for resten af Danmarks kommuner. Det vil vi opnå ved at skabe effektfulde, inddragende og nytænkende processer samt indsatser, der på en økonomisk bæredygtig måde, giver udsatte børn og unge de bedste forudsætninger for et godt liv i Aabenraa kommune.

Det er vores mission, at vi lykkes, når vi sikrer børn og unges trivsel, udvikling og mestring af eget liv, igennem støtte og motivation til familier i udsatte positioner.

Om jobbet
Du kommer til at indgå i et team med syv rådgivere og to administrative medarbejdere, som blandt sidder med alle sager om merudgifter. Teamet holder sparringsmøder hver uge og der tilbydes supervision.

Myndighedsafdelingen i Tinglev består udover handicapteamet af to børneteams, to socialfaglige konsulenter og to kontorledere. Vores Ungeteam har kontor i Aabenraa. Vi hjælper børn og unge og deres familier fra 0 til 18 år (efterværn indtil 23 år).

Vi arbejder ud fra "Sund Opvækst", som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie og ungepolitik. Vi er optaget af at skabe forandringer, for de familier vi arbejder med igennem tæt opfølgning og fokus på effektive indsatser. Vi ønsker at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og styrke inddragelsen i egen sag.

Vi skaber plads og rum til, at alle rådgivere i Børn og Familie kan få lov at bruge deres faglighed til det, de er uddannet til og brænder for at skabe resultater for børn/unge med funktionsnedsættelse og deres familier.

Du får blandt andet til opgave

 • at vurdere de underretninger, der kommer ind i dine verserende sager
 • at partshøre forældre og børn
 • at udarbejde børnefaglige undersøgelser
 • at afholde børnesamtaler
 • at følge op på de indsatser, der er iværksat
 • at samarbejde med dine kollegaer om særlige sager
 • at deltage i faglige drøftelser både på sparingsmøder og ved fælles arrangementer

Vi tilbyder
 • et godt introforløb med mentorordning
 • et højt fagligt miljø med engagerede kolleger
 • mulighed for at skabe resultater sammen med børn, unge og deres familier
 • mulighed for at udvikle og afprøve gode idéer i samarbejde med familierne
 • mulighed for personlig udvikling, blandt andet ved brug af FIT (Feedback Informed Treatment)
 • en arbejdsplads, med fokus på udvikling af et godt arbejdsmiljø og trivsel
 • kollegaer og leder, som altid er parate til at hjælpe hinanden
 • en sagsstamme på omkring 25 sager pr. rådgiver

Om dig
Vi forventer, at du fagligt
 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • har erfaring med eller interesse for børnehandicapområdet og børn/unge med nedsat funktionsevne og deres familier
 • har erfaring med eller mod på at tilegne dig ICS-metoden og fagsystemer som DUBU
 • er god til at kommunikere tydeligt både i tale og på skrift
 • har flair for administrativt arbejde og tal i forhold tabt arbejdsfortjeneste

Vi forventer, at du personligt
 • kan se muligheder i stedet for begrænsninger
 • formår at skabe gode relationer til børnene og deres familier og samarbejdspartnere
 • kan håndtere familier med sociale udfordringer, som også ligger i vores team
 • kan arbejde selvstændigt i teams og ønsker at indgå i tværfaglige samarbejder
 • kan håndtere at have mange bolde i luften i en ofte uforudsigelig hverdag og agere roligt i pressede situationer
 • kan prioritere egen tid og opgaver
 • er fleksibel og i stand til at hjælpe kollegerne ved behov

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Alle rådgivere tildeles et ulempetillæg på årligt kr. 12.000 (31.3.00-niveau).
Der er tale om to faste stillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

Forud for ansættelsen indhentes der børne- og straffeattest, og ansættelsen vil være betinget af, at de er tilfredsstillende.

Kan du se dig selv hos os?
Send din ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag som Word- eller PDF filer senest den 2. januar 2024 via linket.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 25. januar 2024 på adressen Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.

Vil du vide mere 
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte kontorleder Freddy Bucka Andresen på telefon 2967 6536 eller socialfaglig konsulent Anni Vexø på telefon 7376 61 84. Vi glæder os til at høre fra dig.
L
æs mere om Aabenraa Kommune på aabenraa.dk

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=bf7a6bcc)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Tinglev Midt, 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955053

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet