Pædagogisk assistent-elev

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du påbegyndt eller har du allerede bestået grundforløb 2 retning pædagogisk assistent? Vil du gerne have en elevplads i en kommune? Og vil du gerne i din oplæringsperiode prøve både daginstitutions- eller SFO/skoleområdet og inden for specialområdet?

Hvis du kan sige ja, så send gerne en ansøgning til os! Aabenraa Kommune søger nemlig 6 elever til pædagogisk assistent uddannelsen.

Om jobbet
Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du bliver uddannet til at arbejde praktisk-pædagogisk med børn, unge og voksne.

Den pædagogiske assistents arbejdsområder er i daginstitutioner, skoler, SFO'er og inden for specialområdet, hvor den pædagogiske assistent arbejder på dag/døgninstitutioner med børn og unge med særlige behov samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på væresteder, i aktivitets- og botilbud samt borgere i eget hjem.

Pædagogiske assistenter varetager selvstændigt og i samarbejde med kolleger bl.a. følgende opgaver

 • pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
 • omsorgs- og relationsarbejde
 • sundhedsfremmende og forebyggende pædagogiske aktiviteter
 • pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital kultur
 • dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter
 • samarbejde og kommunikation.

Om uddannelsen
Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem teoretisk undervisning på Sosu Syd og oplæringsperioder i kommunen.

Aabenraa Kommune sørger for at finde dine oplæringspladser. De første to oplæringsperioder er inden for daginstitutions- eller SFO/skoleområdet og den sidste er inden for specialområdet.

Du skal være indstillet på, at dine oplæringspladser kan ligge i hele Aabenraa Kommune, og at du selv har ansvaret for transporten.

Voksenelever (EUV) kan have kortere uddannelsesforløb, hvis der er tale om godskrivning af praktik eller skoledelen. Forhør om krav til EUV hos uddannelseskoordinator Jane Clausen.

Uddannelsen giver mulighed for at læse videre til bl.a. pædagog og socialrådgiver.

Vi tilbyder
 • mulighed for læring og fordybelse på en uddannelse som veksler mellem skole og praktik
 • alsidige muligheder og spændende oplæringspladser på såvel dagtilbuds/SFO området og specialområdet i hele Aabenraa Kommune, hvor du kan afprøve og udvikle dine færdigheder i trygge rammer
 • institutioner der har god erfaring med at have PAU-elever, hvor kollegaer er optagede af etablering af læringsmiljøer og pædagogisk udvikling
 • engagerede oplæringsvejledere
 • en elevplads, hvor eleven prioriteres højt og følges tæt under hele uddannelsen.

Vi søger elever, som er
 • ansvarlige for deres uddannelse og er engagerede i det pædagogiske arbejde samt relationsdannelse
 • interesserede i at lære og udvikle faglige og personlige kompetencer
 • motiverede for at skabe rammerne for et godt børne-, unge- og voksenliv
 • tillidsvækkende og kan udvise empati
 • samarbejdsvillige, initiativrige og med en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til kollegaer og målgruppen
 • mødestabile og i øvrigt kan følge de regler og forpligtelser, der er i en ansættelse
 • glade for og tør at lege samt viser interesse for udendørs aktiviteter (Outdoor).

Optagelse
Du kan søge ind på uddannelsen, hvis du har påbegyndt eller allerede har bestået grundforløb 2 retning pædagogisk assistent. Hvis du er i gang med grundforløb 2 vil din ansættelse blive betinget af, at du består forløbet.

Betingelse for optag er bl.a. at du har bestået Dansk på D-niveau, Samfundsfag på E-niveau, Idræt og Psykologi på F-niveau. Du skal desuden have taget certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, som der undervises i på grundforløbet.

Se de øvrige betingelser og læs mere om uddannelsen på http://sosu-syd.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og får løn under uddannelsen. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Uddannelsesstart er i uge 31/2024.

Arbejdstiden er gennemsnitligt på 37 ugentligt. Du kan få voksenelevløn, hvis du har minimum et års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år med minimum 24 t. pr. uge i gennemsnit. Hvis du er voksenelev kan uddannelsesstart være en anden, da der er uddannelsesstart 3 gange årligt. Du kan også undersøge på Jobcenteret, om du er berettiget til voksenlærlingeløn. (kun for personer over 25 år)

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning
For at komme i betragtning skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema som findes på jobopslaget.

Det er vigtigt, at du ud over spørgeskemaet vedlægger:
 • en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, dine interesser, hvorfor du søger og dine forudsætninger for at søge
 • fraværsstatistik fra GF2
 • eksamensbeviser, CV, samt eventuelle anbefalinger.
Hvis du kommer fra et land uden for EU/Shengen skal du vedlægge dokumentation for erhvervserfaring, hvis du søger om voksenelevløn.

Ansøgningsfrist d. 16. april 2024. Ansættelsessamtaler afholdes d. 24. april 2024. Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest i uge 21 2024.

Få mere at vide
Du kan finde mere om uddannelsen på www.sosusyd.dk og hos SOSU-Syds studievejledning på telefon 7333 4300 eller på Aabenraa Kommunes hjemmeside www.aabenraa.dk/pau og hos uddannelseskoordinator Jane H. Clausen, jhc@aabenraa.dk.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d980dc69)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Tinglev Midt, 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026517

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet