Kursusleder/instruktør til BRS, Center for Uddannelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Knivskarpe, Innovative, projektorienterede og udviklingsorienterede kolleger, søger en tilsvarende profil til at være med til fastholdelse og udvikling af de beredskabsfaglige kompetencer i Danmarks redningsberedskab.
Brænder du for udvikling og for at facilitere læring for beredskabets kommende ledere og undervisere?
Så er du måske den kommende kollega vi søger til at indgå i et stærkt team, hvor der arbejdes med uddannelse og udvikling af redningsberedskabet.


Om os

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner hvert år ca. 1.300 kursister. Derudover står afdelingen i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig sparring, viden, erfaring og rådgivning over for kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central medspiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab, såvel som uddannelse af instruktører. Uddannelsesporteføljen falder inden for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.
Center for Uddannelse har dertil fokus på de personlige kompetenceudviklingsmuligheder.


Om stillingen

Du får et spændende job som kursusleder med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:

• Kursusledelse og lærervirke på aftalte kurser i kursusporteføljen ved BRSCU
• Sagsbehandle, praksisdokumentere og deltage i projekter, herunder projektledelse
• Videreudvikle og undervise på udvalgte dele af kursusporteføljen
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.
• Egen udvikling, personlig såvel som faglig gennem

Stillingens indhold tilpasses i øvrigt dine kvalifikationer.

Stillingen er indplaceret som korpsmester eller sektionsleder.


Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring samt en akademisk uddannelse på minimum diplom- eller bachelorniveau.

Er du korpsmester, med ambition om at blive sektionsleder, vil du evt. skulle indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som beredskabsofficer har du gennemført Beredskabsstyrelsens officersuddannelse eller tilsvarende. Hvis man ikke tidligere har været officer i Beredskabsstyrelsen vil man skulle gennemføre Beredskabsstyrelsens Officersuddannelse ved Svanemøllens Kaserne i København. Det vil i så fald være en forudsætning man kan optages på uddannelse

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, besidder du en høj grad af faglighed, samt evnen til at arbejde tværfagligt. Der tages afsæt i et eksperimenterende og innovative læringsrum, hvor motivation og interesse for at formidle viden og færdigheder og udvikle kurser er essentielt.

Vi søger derfor en medarbejder der …
• Evner samarbejdet og optræder professionelt
• Brænder for at skabe resultater, tænker selvstændigt og ud af boksen
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø
• Har operativ erfaring
• Har en teoretisk videregående uddannelse på minimum bachelorniveau eller tilsvarende
• Har lyst til at udvikle sig med beredskabsfaglige problemstillinger på lederniveau


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om beredskabsofficerer/officerer under Forsvarsministeriet.

Du ansættes i forhold til dit aktuelle funktionsniveau. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller 4 som omfatter sektionsleder afhængig af tjenestemands- eller overenskomstansættelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelseschef, Morten Agerskov på telefon 28 73 91 87 (BRS-MRA@brs.dk).
Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse på Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse (brs.dk)

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61 eller mail fps-gsr@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 3. marts 2024, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed inden for katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, Nørremarken , 6360 Tinglev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997464

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet